The puzzle of Belgium

2019 nog 2 wedstrijden zie kalender.  Voor 2020 zullen er nog wedstrijden van de puzzel gelopen worden maar we gaan ze samenbrengen op de website van run my marathon-ultra - zie link boven.